top of page

Així és l’Escoleta de Cinema per a infants.

 

L’Escoleta de cinema vam néixer al barri de Sant Andreu, era un espai lligat a una escoleta de criança compartida, Les Nòmades, i a poc a poc hem anat incidint en altres districtes de la ciutat. En aquests moments tenim la seu en el Viver de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, com a projecte cultural. Estem portant a terme una programació regular d’activitats i de caràcter nòmada sota el paraigua del projecte Cinema amb ulls d’infant, amb el suport de l’ICUB, d’altres àrees, de famílies i de centres educatius formals i no formals.

 

Fem servir la creació audiovisual com dispositiu d’autoexpressió, relació i representació de realitats properes (sovint invisibles). Amb els infants com a protagonistes (considerem infants els nens i nenes fins als 18 anys), programem activitats creatives, artístiques i de lliure accés, que es caracteritzen per cercar la innovació creativa i abordar els seus centres d’interès. Des de la creació audiovisual, acompanyem els infants i/o les famílies a treballar l’educació emocional, les relacions de pertinença a l’entorn i el redescobriment de la comunitat que som.

 

Utilitzem l’educomunicació com a disciplina de pràctiques culturals, expressives i dialògiques per part de les xarxes socials de base. Ens basem que el fet educatiu és, essencialment, un fet comunicatiu, considerem que els processos de comunicació són components pedagògics de l'aprenentatge. Amb aquesta premissa portem a terme activitats en els quals es recombinen llenguatges, gèneres i plataformes. Caminem sobre les bases de la investigació-acció i ens guiem per l’aprendre fent, indagant en metodologies de treball cooperatiu i col·laboratiu. Explorem la simbiosi entre les pràctiques culturals, comunicatives i socioeducatives en tot tipus d’espais de relació comunitària i des de l’autoorganització de les xarxes socials de base. Tot plegat, facilita processos oberts on es proposa als participants una confluència entre l’educomunicació i la comunicació comunitària.

Metodologia de les nostres activitats

 

La metodologia en les nostres activitats aposta per un model mixt que extreu el més adient de diferents pedagogies com la pedagogia sistèmica i l’aprenentatge cooperatiu, apostant per noves metodologies, més participatives. L’objectiu d’aquesta aposta pedagògica és que els i les participants adoptin un paper molt més actiu en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge i, per tant, que aquest procés sigui molt més significatiu, productiu i transcendent.

 

Treballar des de l’Educomunicació, ens permet que les accions s’adeqüen al context social on es duen a terme, en funció de les necessitats a cobrir plantejades tant pel grup d’infants com per l’organització o entitat a la qual pertany el grup. Totes les activitats són flexibles i adaptables, es redissenyen per a cada grup o comunitat participant. Un aspecte important és la promoció de valors com la creativitat, la sostenibilitat, la proximitat, el respecte per la diversitat o l’equitat de gènere, entre d’altres, de forma totalment integrada i sistèmica.

 

En les nostres activitats els infants són lliures de crear allò que necessiten, reflexionem sobre el que els mou i treballem a partir dels seus interessos. A l’hora de treballar ens movem entre la col·laboració i la cooperació, donant espai als infants per conèixer i reconèixer diferents moments de participació, posant sempre l’accent en les seves veus, les mirades, les descobertes i les representacions dins les seves comunitats. La comunitat i el sistema que l’envolta és important, per això col·laborem amb centres educatius, centres cívics i entitats interessades a aprendre fent i jugant, explorant, equivocant-nos i resolent.

Tallers de creació audiovisual participativa

 

Els nostres tallers de creació audiovisual participativa adreçats a infants, són activitats de producció de curtmetratges, normalment són curts de ficció, o el que anomenem postals audiovisuals (petites peces dirigides a expressar opinions o fer demandes per canviar situacions o per celebrar-les).

 

El resultat és una creació col·lectiva que connecta amb l'entorn i amb els interessos del grup, on el més important és el procés pel qual passen els i les participants. Mitjançant la descoberta dels diferents rols que intervenen, els participants dissenyen guions, graven i tanquen l'experiència amb l'edició i postproducció de la seva peça. Utilitzem l'audiovisual, el joc i l'experimentació creativa com a eines d'autoconeixement i desenvolupament individual i social.

Cinefòrums

 

Aquesta és una activitat que té dues modalitats:

- Extraescolar o informal, a dreçada a famílies (Associacions de famílies, Centres cívics, grups informals...)

- Intraescolar, adreçada a infants i encabida en horari lectiu. (Llars d'infants, escoles i  instituts)

 

Cada cinefòrum consta de la visualització d'un o diferents curtmetratges sobre algun/s dels drets dels infants o bé temàtiques d'interès familiar com la criança o escolar com la perspectiva de gènere. Posteriorment, s'obre un debat dinamitzat que acompanya les reflexions del públic al voltant dels temes plantejats i que recull sobretot la veu dels infants.

És una eina de comunicació crítica i interacció social on es fomenta la relació amb la comunitat i l'entorn. 

Reportatges de carrer o petites peces documentals
 

Són tallers de producció d'un reportatge, un curt documental o una peça informativa. Tot el procés està orientat a la recerca i al coneixement de l'entorn, a les necessitats de la comunitat i als interessos específics del grup.

Solen lligar-se a esdeveniments del territori, recerques específiques o notícies importants pels participants i la comunitat d'on provenen. El més interessant és cobrir la notícia o contar una "realitat" des del seu punt de vista i cercant tota la informació que necessiten.

Reporters i reporteres al davant i darrere de les càmeres es consciencien del pes de les seves veus i de la corresponsabilitat que tenen respecte a l'ús responsable i crític dels mitjans de comunicació. 

 

bottom of page