top of page
Futur programa d'activitats i calendari

 

Ens passejarem per tot tipus de gèneres audiovisuals i també per les diverses tasques creatives que emergeixen d’explicar històries fent servir les imatges en moviment, el cinema. Especialitzem cada trimestre en una qüestió expressiva i posem l’accent en un aspecte concret de la creació cinematogràfica:

 

1r trimestre (octubre a desembre de 2017):

Les imatges valen més que mil paraules – Fem rodatges

 

2n trimestre (gener a març de 2018):

El guió fa de barret – Fem guions i rodem

 

3r trimestre (abril a juny de 2018):

El vídeo agafa moltes formes – Rodem històries i fem muntatges

 

Cada trimestre finalitza amb almenys una producció col·lectiva de cada grup d’edat.

A qui ens adrecem

 

La programació de l’escoleta de cinema està pensada per a infants de dues franges d’edat:

 

- de 5 a 8 anys

- de 9 a 12 anys

 

Les sessions són una tarda a la setmana, per exemple: dimecres, dijous o divendres. L’horari és de 17h a 18h30’ i els dos grups d'edat funcionen en paral·lel. Tenim a punt un programa formatiu adequat per a cada un d'ells.

 

Grups de màxim 15 infants. Un/a educador/a de referència per a cada 7/8 infants.

Cost: per concretar __€/mes.

Competències

 

Destaquem algunes de les competències d’aprenentatge que treballem:

 

Comunicatives

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competència artística i cultural

 

Metodològiques

Tractament de la informació i la competència digital

Competència d’aprendre a aprendre

 

Personals i socials

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència en el coneixement i la interacció amb l’entorn

Competència social i ciutadana

Posem en marxa l’escoleta de cinema per a infants

Els centres d’interès de l’escoleta de cinema són la creació audiovisual i els infants però també les emocions, l’entorn i la comunitat.

 

Sóm una iniciativa de Teleduca que neix en 2014 com una il·lusió compartida amb una altra entitat que ara ja ha desaparegut del projecte, la cooperativa Etcs. La idea és una proposta de futur per implementar en l’àmbit comunitari i que vol esdevenir una vertadera escoleta participativa de cinema. Ara fa dos anys que caminem sols i volem convertir-la en una eina relacional per interconnectar sabers, territoris i persones a través de processos creatius.

Amb aquesta iniciativa socioeducativa esperem reflectir la nostra experiència, però també els nostres valors. Uns valors que considerem claus com la llibertat, la qualitat, la sostenibilitat, la proximitat o el respecte per la diversitat, donant especial rellevància a la creativitat i el treball en equip des d’una perspectiva dialògica i comunitària.

 

La programació de l’escoleta de cinema funciona d'octubre a juny, per trimestres però també amb una progressió al llarg de tot el curs. Es tracta d’un espai adreçat a infants a partir de 6 anys en el qual cerquem el desenvolupament de la seva expressió i creativitat mitjançant el joc, la relació, el diàleg i la narrativa audiovisual.

 

Les càmeres, els micròfons, el guió, l’atrezzo, la banda sonora, el muntatge… Aprendrem tot el que implica un procés de creació audiovisual, des de la primera pluja d’idees fins a l’edició final. Ho farem des dels punts de vista dels infants, amb un acompanyament respectuós, l’assumpció de responsabilitats i la presa de decisions. Descoberta i diàleg, emocions i entorn, espai individual i comunitari són els grans eixos del procés d’aprenentatge que durem a terme.

 

El treball col·laboratiu i cooperatiu fonamenta el nostre programa formatiu i socioeducatiu, posant sempre l’accent en les veus, les mirades, les descobertes i les representacions dels infants. Per això, a l’escoleta aprenem fent i jugant, explorant, equivocant-nos i resolent.

 

Per a nosaltres, el procés de creació i implementació de l’escoleta de cinema està essent molt enriquidor. En la nostra tasca de facilicitació i acompanyament dels infants també aprendrem molt. És un projecte que volem anar construint caminant.

bottom of page